ముగించు

శ్రీ డి,కే.బాలాజీ, ఐ.ఎ.ఎస్

పాడేరు

ఇమెయిల్ : poitda[dot]pdr[at]gmail[dot]com
హోదా : సమీకృత అధికారి, ఐ.టి.డి.ఎ,
ఫోన్ : 9490957002
గది నంబరు : 5