ముగించు

కలెక్టర్ల యొక్క చరిత్ర

విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ల జాబితా

క్రమ. సంఖ్య డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ పేరు నుండి వరకు
1 శ్రీ ఎల్ జి కె ముర్రే 1803 1805
2 శ్రీ సిహెచ్ చర్చిల్ 1805 1811
3 శ్రీ చార్లెస్ బిడ్ 1811 1813
4 శ్రీ జాన్ స్మిత్ 1813 1824
5 శ్రీ రాబర్ట్ బయర్డ్ 1824 1826
6 శ్రీ హెన్రి గార్డ్నర్ 1826 1832
7 శ్రీ విలియం మసన్ 1832 1834
8 శ్రీ జాన్ స్మిత్ 1834 1835
9 శ్రీ అర్బుత్  నాట్ 1835 1835
10 శ్రీ ఆర్థర్ ఫ్రీస్ 1835 1837
11 శ్రీ విలియం ఉర్కు హర్ట్ 1837
12 శ్రీ అర్బుత్  నాట్ 1842
13 శ్రీ పి బి స్మోలేట్ 1842 1843
14 శ్రీ W U. అర్బుత్  నాట్ 1843 1846
15 శ్రీ పి బి స్మోలేట్ 1846 1857
16 శ్రీ CH.W. రీడ్ 1857 1859
17 శ్రీ ఈ జి ఆర్ ఫేన్ 1859 1862
18 శ్రీ డి ఎఫ్ గార్ మైఖేల్ 1862 1867
19 శ్రీ జె హెచ్ మాస్టర్ 1867 1868
20 శ్రీ జె ఐ మించిన్ 1868 1870
21 శ్రీ ఆర్ జె మెల్ విల్లీ 1870 1873
22 శ్రీ జె ఆర్ డాని సెల్ 1873 1874
23 శ్రీ ఎ ఎం వెబ్ స్టర్ 1874 1874
24 శ్రీ H. ST. A. గుడ్ రిచ్ 1874 1876
25 శ్రీ ఆర్ జె మెల్ విల్లీ 1876 1877
26 శ్రీ H. ST. A. గుడ్ రిచ్ 1877 1879
27 శ్రీ జె ఎల్ వార్నర్ 1879 1879
28 శ్రీ ఓ బి ఇర్విన్ 1879 1879
29 శ్రీ జె హెచ్ గార్ స్టీన్ 1879 1880
30 శ్రీ హెచ్ జి టర్నర్ 1880 1881
31 శ్రీ ఇ సి జాన్సన్ 1881 1883
32 శ్రీ హెచ్ జి టర్నర్ 1883 1884
33 శ్రీ W.A. విల్లోక్ 1884 1891
34 శ్రీ ఇఎస్ లఫ్ఫన్ 1891 1891
35 శ్రీ W.A. విల్లోక్ 1891 1894
36 శ్రీ పి డి ఓ ముర్రే 1894 1895
37 శ్రీ జె జి మిల్లర్ 1895 1895
38 శ్రీ W.A. విల్లోక్ 1895 1896
39 శ్రీ W.O. హోర్నే 1896 1901
40 శ్రీ W.B. అయ్లింగ్ 1901 1902
41 శ్రీ ఆర్ హెచ్ కాంప్ బెల్ 1902 1907
42 శ్రీ ఎఫ్ సి పార్సన్స్ 1907 1908
43 శ్రీ ఆర్ హెచ్ కాంప్ బెల్ 1908 1909
44 శ్రీ ఎఫ్ సి పార్సన్స్ 1909 1910
45 శ్రీ పి సి దత్ 1910 1910
46 శ్రీ ఎఫ్ సి పార్సన్స్ 1910 1912
47 శ్రీ జె ఆర్ హుగ్గిన్స్ 1912 1913
48 శ్రీ ఎల్ టి హర్రిస్ 1913 1914
49 శ్రీ R.W. డవిస్ 1914 1915
50 శ్రీ ఎల్ టి హర్రిస్ 1915 1916
51 శ్రీ హెచ్ ఎ బి వెర్నన్ 1916 1919
52 శ్రీ సి ఎ హందర్ సన్ 1919 1920
53 శ్రీ S.W.G.I మసివర్ 1920 1920
54 శ్రీ జె ఆర్ హుగ్గిన్స్ 1920 1922
55 శ్రీ సి ఎ హందర్ సన్ 1922 1925
56 శ్రీ టి జి రూథర్ ఫర్డ్ 1925 1925
57 శ్రీ ఇ బి కోబాల్డ్ 1925 1926
58 శ్రీ సి ఎస్ సౌటర్ 1926 1928
59 శ్రీ జి టి హెచ్ బ్రాకెన్ 1928 1930
60 శ్రీ ఎ జి బ్లేక్ 1930 1930
61 శ్రీ జి టి హెచ్ బ్రాకెన్ 1930 1931
62 శ్రీ హెచ్ ఆర్ ఉజిలీ 1931 1933
63 శ్రీ జె బి బ్రౌన్ 1933 1934
64 శ్రీ ఇ సి వుడ్ 1934 1936
65 శ్రీ జి హెచ్ కుక్ 1936 1939
66 శ్రీ ఎ డి క్రోంబి 1939 1939
67 శ్రీ కె ఎం ఉన్నితన్ 1939 1939
68 శ్రీ సిహెచ్ మాస్టర్ మాన్ 1939 1942
69 శ్రీ ఇ బెన్నెట్ 1942 1943
70 శ్రీ హెచ్ హెచ్ కార్లస్తన్ 1943 1945
71 శ్రీ ఎస్ జోసెఫ్ రెడ్డి 1945 1946
72 శ్రీ హెచ్ హెచ్ కార్లస్తన్ 1946 1946
73 శ్రీ ఎ హెచ్ సథరన్ 1946 1948
74 శ్రీ జె ఎం లోబో ప్రభు 1948 1948
75 శ్రీ యు ఉద్దండ రామ పిళ్ళ 1948 1948
76 శ్రీ జె పి ఎల్ శేనోయ్ 1948 1949
77 శ్రీ పి వి చలపతి ముదలియార్ 1949 1949
78 శ్రీ డి పద్మనాభం 1949 1950
79 శ్రీ వి కె రావు 1950 1953
80 శ్రీ ఎ వెంకటేశన్ 1953 1953
81 శ్రీ జె పి ఎల్ గ్వైన్ 1953 1956
82 శ్రీ ఎన్ జె కామత్ 1956 1958
83 శ్రీ ఐ జె నాయుడు 1958 1960
84 శ్రీ బి ఆర్ కె శాస్త్రి 1960 1961
85 శ్రీ పి వి రత్నం 1961 1963
86 శ్రీ కె ఐ విద్య సాగర్ 1963 1964
87 శ్రీ ఎస్ అబిద్ హుస్సేన్ 1964 1968
88 శ్రీ పి ఎల్ శివరాం 1968 1970
89 శ్రీ ఎస్ ఎన్ ఆచంట 1970 1973
90 శ్రీ కె జయ భారత రెడ్డి 1973 1976
91 శ్రీ కె ఎం అహ్మద్ 1976 1977
92 శ్రీ కె ఓబయ్య 1977 1978
93 శ్రీ సి అర్జునరావు 1978 1980
94 శ్రీ సి ఎస్ రావు 1980 1981
95 శ్రీ డి సుబ్బారావు 1981 1981
96 శ్రీ ఓ ఎస్ రావు 1981 1981
97 శ్రీ వి కె అగ్ని హోత్రి 1981 1982
98 శ్రీ సి అర్జునరావు 1982 1983
99 శ్రీ ఎస్ వి ప్రసాద్ 1983 1985
100 శ్రీ కె వి రావు 1985 1986
101 శ్రీ పి కె అగర్వాల్ 1986 1987
102 శ్రీ ఎస్ భట్టాచార్య 1987 1988
103 శ్రీ జె పి మూర్తి 1988 1989
104 శ్రీ వి భాస్కర్ 1989 1990
105 శ్రీ పి దయాచారి 1990 1991
106 శ్రీ కె ప్రదీప్ చంద్ర 1991 1993
107 శ్రీ అజయ్ కల్లం 1993 1995
108 శ్రీ ఎం జి గోపాల్ 1995 1997
109 శ్రీ వీణా ఈష్ 1997 1998
110 శ్రీ ఎస్ నరసింగరావు 1998 1999
111 శ్రీ జె ఎస్ వి ప్రసాద్ 1999 2002
112 శ్రీ సునీల్ శర్మ 2002 2004
113 శ్రీ ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ 2004 2006
114 శ్రీ అనిల్ కుమార్ సింగల్ 2006 2008
115 శ్రీ సంజయ్ కుమార్ 2008 2009
116 శ్రీ జె శ్యామల రావు 2009 2011
117 శ్రీ లవ్ అగర్వాల్ 2011 2012
118 శ్రీ శేషాద్రి 2012 2013
119 శ్రీ సోల్మోన్ ఆరోక్య రాజ్ 2013 2014
120 శ్రీ ఎన్ యువరాజ్ 2014 2016
121 శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ 2016 2019
122 శ్రీ కె భాస్కర్ 2019 2019
123 శ్రీ వినయ్ చంద్ 2019 2021
124 శ్రీ ఎ.మల్లిఖార్జున 2021