ముగించు
సి ఎం
శ్రీ వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గౌరవ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
district col
డా.మల్లిఖార్జున ఐ ఏ ఎస్ కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • సిటిజెన్స్ కాల్ సెంటర్: 1902
  • పిల్లల హెల్ప్‌లైన్: 1098
  • మహిళల హెల్ప్‌లైన్: 181
  • క్రైమ్ స్టాపర్: 1090
  • కొవిడ్ 19 కాల్ సెంటర్: 08912501233
సహాయ కేంద్రం