ముగించు

జిల్లా మంత్రులు

క్రమ.సంఖ్య. పేరు హోదా మరియు శాఖ
1 ముత్తంసెట్టి శ్రీనివాసరావు (అవంతీ శ్రీనివాసరావు) పర్యాటక, సాంస్కృతిక మరియు యువత పురోగతి మంత్రి