ముగించు

మండల అభివృద్ధి అధికారులు

వ సం అధికారి పేరు & హోదా మొబైల్ నెంబరు ల్యాండ్ లైన్ నెంబరు ఇ మెయిలు
1 చీఫ్  ఎగ్జిక్యూటివ్  ఆఫీసర్ 9849902144; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com
2 డిప్యూటీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ 9849902145; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com
3 యం పి డి ఓ ,ఏ ఓ, (ఎఫ్ ఎ సి ) 9849900825; 0891 2566516 ceo39vsp[at]gmail.com

 

వ సం ఎం.పి.డి.ఓ లు మొబైల్ నెంబరు ల్యాండ్ లైన్ నెంబరు ఇ మెయిలు
1 ఎం.పి.డి.ఓ అనకాపల్లి 9849900756; 08924 – 222093 mpdoanakapalli[at]gmail.com
2 ఎం.పి.డి.ఓ ఆనందపురం 9000013913; 08933 – 222115 mpdoanandapuram[at]gmail.com
3 ఎం.పి.డి.ఓ భీమిలి 9000013911; 08933 – 229523 mpdobheemili[at]gmail.com
4 ఎం.పి.డి.ఓ బుచ్చయ్యపేట 9000013912; mpdobutchayyapeta[at]gmail.com
5 ఎం.పి.డి.ఓ చోడవరం 9440306383; 08934-245173 mpdochodavaram[at]gmail.com
6 ఎం.పి.డి.ఓ చీడికాడ 9000013914; 08934-248534 mpdocheedikada[at]gmail.com, mpdocheedikada1[at]gmail.com.
7 ఎం.పి.డి.ఓ దేవరపల్లి 9000013915; 08934-248198 mpdodevarapalli[at]gmail.com
8 ఎం.పి.డి.ఓ కశింకోట 9849900150; 08924-220138 mpdokasimkota[at]gmail.com
9 ఎం.పి.డి.ఓ కే .కోటపాడు 9000013916; 08934-241026 mpdokkotapadu[at]gmail.com
10 ఎం.పి.డి.ఓ మునగపాక 9959550096; 08924-257659 mpdomunagapaka[at]gmail.com
11 ఎం.పి.డి.ఓ పెందుర్తి 9849900825; 0891 – 2764225 mpdopendurthi[at]gmail.com
12 ఎం.పి.డి.ఓపరవాడ 9000013930; 08924 – 247235 mpdoparawada[at]gmail.com
13 ఎం.పి.డి.ఓ పద్మనాభం 9000013917; 08933 – 223332 mpdopadmanabham[at]gmail.com
14 ఎం.పి.డి.ఓ రావికమతం 9000013918; 08934-226726 mpdoravikamatham[at]gmail.com
15 ఎం.పి.డి.ఓ సబ్బవరం 9000013919; 08924 – 248239 mpdosabbavaram[at]gmail.com
16 ఎం.పి.డి.ఓ వి. మాడుగుల 9000013928; 08934-224223 mpdovmadugula[at]gmail.com
17 ఎం.పి.డి.ఓ అచుతాపురం 9000013923; 08924 – 253636 mpdoatchutapuram[at]gmail.com
18 ఎం.పి.డి.ఓఎలమంచిలి 9849900981; 08931-231030 mpdoyellamanchili[at]gmail.com
19 ఎం.పి.డి.ఓ గొలుగొండ 9000013921; 08932-232425 mpdogolugonda[at]gmail.com
20 ఎం.పి.డి.ఓ కోటవురట్ల 9000013922; 08932-247228 mpdokut037[at]gmail.com, mpdokotauratla[at]gmail.com
21 ఎం.పి.డి.ఓ మాకవరపాలెం 9000013920; 08932-222242 mpdomakavarapalem[at]gmail.com
22 ఎం.పి.డి.ఓ నర్సీపట్నం 9849900151; 08932-235439 mpdonarsipatnam[at]gmail.com
23 ఎం.పి.డి.ఓ నాతవరం 9000013925; 08932-287636 mpdonathavaram[at]gmail.com
24 ఎం.పి.డి.ఓ నక్కపల్లి 9000013924; 08931-227430 mpdonakkapalli[at]gmail.com
25 ఎం.పి.డి.ఓ పాయకరావుపేట 9849900152; 08854 – 252261 mpdopayakaraopeta[at]gmail.com
26 ఎం.పి.డి.ఓ రాంబిల్లి 9000013931; 08931-234280 mpdorambilli[at]gmail.com,rambillimpdo[at]gmail.com
27 ఎం.పి.డి.ఓ రోలుగుంట 9618567209; 08932-229528 mpdorolugunta[at]gmail.com
28 ఎం.పి.డి.ఓ ఎస్. రాయవరం 8978886856; 08931-224726 mpdosrayavaram[at]gmail.com
29 ఎం.పి.డి.ఓ అనంతగిరి 9491035285; 08936-231924 mpdoananthagiri[at]gmail.com
30 ఎం.పి.డి.ఓ అరకువాలీ 9491035295; 08936-249624 mpdoarakuvalley[at]gmail.com
31 ఎం.పి.డి.ఓ చింతపల్లి 9491035294; 08937-238228 mpdochintapalli[at]gmail.com
32 ఎం.పి.డి.ఓ డుంబ్రిగుడ 9491035293; mpdodumbriguda[at]gmail.com
33 ఎం.పి.డి.ఓ జి.కే. వీధి 9491035292; 08937-238836 mpdogkveedhi[at]gmail.com
34 ఎం.పి.డి.ఓ జి.మాడుగుల 9492344565; mpdogmadugula[at]gmail.com
35 ఎం.పి.డి.ఓ హుకుంపేట 9441438407; mpdohukumpeta[at]gmail.com
36 ఎం.పి.డి.ఓ కొయ్యురు 9491035289; ; mpdokoyyuru[at]gmail.com
37 ఎం.పి.డి.ఓ ముంచింగిపుట్ 9440662657; 08935-257914 mpdomunchingputtu[at]gmail.com
38 ఎం.పి.డి.ఓ పాడేరు 9491035287; 08935 – 250315 (NREGS) mpdopaderu[at]gmail.com
39 ఎం.పి.డి.ఓ పెదబయలు 9492337323; mpdopedabayalu[at]gmail.com