ముగించు

వసతి (హోటల్/ రిసార్ట్/ధర్మశాల)

ఏ.పి.టి.డి.సి. ప్రాపర్టీస్:

  • అప్పగఢ్ వద్ద హరితా హోటల్, విశాఖపట్నం
  • రషికొండ వద్ద హరితా బీచ్ రిసార్ట్
  • టైడాలో జంగ్జెల్ బెల్స్
  • హరిత హిల్ రిసార్ట్ అనంతగిరి
  • అరకు వద్ద వ్యాలీ రిసార్ట్
  • హరిత హిల్ రిసార్ట్
  • మయూరి అరకు వద్ద
క్రమ సంఖ్య హోటల్ యొక్క ఫోటోలు ఏ.పి.టి.డి.సి. రిసార్ట్స్ లేదా హోటల్స్ పేర్లు ఖరీదు గదులు రెస్టారెంట్(సీటింగ్ సామర్ధ్యం) బార్ ఎం.ఐ.సి.ఇ.

సామర్ధ్యము

మొబైల్ నెం.
రూమ్ రకము వారము రోజులలో వారాంతపు రోజులలో
1 హరిత బీచ్ రిసార్ట్స్

రుషికొండ

ఎ/సి సూట్ రూమ్స్

ఎ/సి డిలక్స్ రూమ్స్

ఎ/సి స్టాండర్డ్ రూమ్స్

ఎ/సి లక్స్. రూమ్స్

ఎ/సి ఇఎక్స్ఇ. రూమ్స్

48002400

2000

3000

2600

52002800

2300

3500

3000

55 150 150 200 9705173600
2 హరిత హోటల్అప్పుఘర్, ఎం.వి.పి. కాలనీ ఎ/సి సూట్ రూమ్స్
ఎ/సి 4 బెడ్ రూమ్స్ఎ/సి రూమ్నాన్ ఎ/సి రూమ్స్
24002800

1800

1400

29003300

2100

1600

 

44 50 150 50 9705713100
3 హరిత జంగల్ బెల్స్టైడ ఎ/సి ఇగ్లుఎ/సి బ్రిడ్జి

ఎ/సి కొత్త వూడేన్

ఎ/సి వూడేన్

నాన్ఎ/సి ఏరోకన్

నాన్ ఎ/సి లాగ్-హట్స్

18002000

2000

1500

1200

1200

22002400

2400

1800

1400

1400

23 50 6302012379
4 హరిత హిల్ రిసార్ట్స్అనంతగిరి ఎ/సి సూట్ఎ/సి రూమ్లు

ఎ/సి స్టాండర్డ్ రూమ్స్

నాన్ ఎ/సి స్టాండర్డ్ రూమ్స్

45002800

2000

1600

50003300

2400

1900

28 30 50 100 7382982574
5 హరిత వాలీ రిసార్ట్స్అరకువాలీ ఎ/సి ప్రీ. సూట్ఎ/సి రూమ్స్

నాన్ ఎ/సి రూమ్స్

30002200

1700

35002600

2000

58 50 30 60 8985858443
6 హరిత హిల్ రిసార్ట్స్ (మయూరి),  అరకు ఎ/సి సూట్ఎ/సి డిలక్స్

ఎ/సి స్టాండర్డ్ రూమ్స్

నాన్ ఎ/సి డిలక్స్

నాన్ ఎ/సి స్టాండర్డ్

నాన్ ఎ/సి క్రాఫ్ట్

34002400

2000

1800

1400

950

40002800

2400

2000

1600

1200

84 50 8985599377