ముగించు

శాసన మండలి సభ్యులు

పేరు హోదా
శ్రీ పి  వి ఎన్  మాధవ్ శాసన మండలి సభ్యులు, గ్రాడ్యుయేట్  నియోజక వర్గం
శ్రీ పాకలపాటి రఘు వర్మ  శాసన మండలి సభ్యులు, ఉపాధ్యాయ   నియోజక వర్గం
శ్రీ పప్పల చలపతి రావు   శాసన మండలి సభ్యులు, లోకల్ అథారిటీస్
శ్రీ బుద్ధ నాగ జగదీశ్వరరావు  శాసన మండలి సభ్యులు, లోకల్ అథారిటీస్
శ్రీ దువ్వవరపు రామారావు   శాసన మండలి సభ్యులు