ముగించు

శాసన సభ్యులు

క్రమ. సంఖ్య పేరు హోదా మరియు నియోజకవర్గము
1 ముత్తంసెట్టి శ్రీనివాసరావు (అవంతీ శ్రీనివాసరావు) ఎం.ఎల్.ఎ. – భీమిలి నియోజకవర్గము
2 రామకృష్ణ బాబు వెలగపూడి ఎం.ఎల్.ఎ. – విశాఖపట్నం ఈస్ట్ నియోజకవర్గము
3 గణేష్ కుమార్ వాసుపల్లి ఎం.ఎల్.ఎ. – విశాఖపట్నం సౌత్ నియోజకవర్గము
4 గంటా శ్రీనివాసరావు ఎం.ఎల్.ఎ. – విశాఖపట్నం నార్త్ నియోజకవర్గము
5 గణ వెంకట రెడ్డి నాయుడు పెతకంసెట్టి  (గణ బాబు) ఎం.ఎల్.ఎ. – విశాఖపట్నం వెస్ట్ నియోజకవర్గము
6 నాగిరెడ్డి తిప్పల ఎం.ఎల్.ఎ. – గాజువాక నియోజకవర్గము
7 అన్నమరెడ్డి అదీప్ రాజ్ ఎం.ఎల్.ఎ. – పెందుర్తి నియోజకవర్గము