ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ

మద్దిలపాలెం, చినవాల్తైర్, విశాఖపట్నం

ఫోన్ : 0891-2525611
పిన్ కోడ్: 530003

గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ అఫ్ టెక్నాలజీ & మేనేజ్మెంట్

గీతం యూనివర్సిటీ కాంపస్, రుషికొండ, విశాఖపట్నం

ఫోన్ : 0891-2790036
పిన్ కోడ్: 530045