ముగించు

చికిత్సాలయాలు

కేర్ హాస్పిటల్స్

17-1-1, కెజిహెచ్ రహదారి, మహారాణి పేటా, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్

ఫోన్ : 08913067000
పిన్ కోడ్: 530002

మై క్యూర్ హాస్పిటల్స్

15-2-9, Gokhale Rd, Krishna Nagar, Maharani Peta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh

ఫోన్ : 08913044545
పిన్ కోడ్: 530002