ముగించు

పురపాలక

ఎలమంచిలి మునిసిపాలిటి

ఎలమంచిలి, విశాఖపట్నం

ఫోన్ : 9618496973
పిన్ కోడ్: 531055

నర్సీపట్నం మునిసిపాలిటి

నర్సీపట్నం, విశాఖపట్నం జిల్లా

ఫోన్ : 9000344565
పిన్ కోడ్: 531116