ముగించు

కుల ద్రువికరణ పత్రము

సంఘటిత కుల ధృవీకరణ పత్రము (కుల జాతీయత, పుట్టినతేది)

  • యస్.సి, యస్.టి, బి.సి. మరియు ఓ.సి. కులాలకు చెందిన వారికి సంఘటిత కుల ధృవీకరణ పత్రములు జారీ చేయుదురు
  • ఈ ధృవీకరణ పత్రములు విద్య మరియు ఉద్యోగ విషయములలో ఉపయోగించు కొనవచ్చునున

ఈ పత్రము పొందుటకు కావలసిన పత్రములు

  • ధరఖాస్తు.
  • కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికైనా జారీ చేయబడిన కుల ధృవీకరణ పత్రము
  • పదవ తరగతి మార్కుల జాబితా / పుట్టిన తేదీ / బదిలీ పత్రము
  • ఒకటవ తరగతి నుండి పదవతరగతి వరకు గల అధ్యయన ధృవపత్రము /గ్రామ పంచాయితీ గాని పురపాలక సంఘము చే జారీ చేయబడిన జనన ధృవీకరణ పత్రము
  • రేషన్ కార్డ్ /ఓటరు కార్దు /ఆధార్ కార్డు
  • షెడ్యులు I నుండి IV

సదరు పేర్కొనిన సేవను ధరఖాస్తు పొందే వరకు “బి” కేటగిరి నందు పొందిన తరువాత ‘ఎ’ కేటగిరి గాను పరిగణించబడును.

పై విధముగా పౌరుడు (ఆతను/ఆమె) తనకు అవసరమైన ధృవపత్రము పొందవచ్చును. మనము మాన ధరఖాస్తు యొక్క పరిస్థితిని క్రింది సూచించిన అంతర్జాల చిరునామా లో చూడవచ్చును.

 

పర్యటన: http://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

ప్రాంతము : మీసేవా కేంద్రములు | నగరం : విశాఖపట్నం | పిన్ కోడ్ : 530001