ముగించు

శ్రీమతి జి.శ్రీజన, ఐ.ఎ.ఎస్

గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్

ఇమెయిల్ : commissioner_gvmc[at]yahoo[dot]co[dot]in
హోదా : కమిషనర్, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
ఫోన్ : 9121223377
గది నంబరు : 3