ముగించు

శ్రీ లోతేటి శివ శంకర్, ఐ.ఎ.ఎస్.

మహారానిపేట, కలెక్టర్ ఆఫీస్, విశాఖపట్నం

ఇమెయిల్ : jcvizag[at]gmail[dot]com
హోదా : సంయుక్త కలక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
ఫోన్ : 08912563121
గది నంబరు : 2