ముగించు

శ్రీ వి. వినయ్ చంద్, ఐ.ఎ.ఎస్

మహారానిపేట, కలెక్టర్ ఆఫీస్, విశాఖపట్నం

ఇమెయిల్ : collector_vspm[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
ఫోన్ : 08912563121
గది నంబరు : 1